Zarządzanie i administracja dla nieruchomości

 

Oferujemy różnego rodzaju usługi z zakresu zarządzania oraz prowadzenia administracji nieruchomości mieszkalnych. Obsługujemy przede wszystkim lokale z Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. Nasza oferta jest bardzo szeroka, dzięki czemu możemy Państwu zapewnić kompleksową obsługę administracyjno-prawną, księgową oraz techniczno-porządkową. Posiadamy ponad 50 lat doświadczenia w branży dzięki czemu radzimy sobie ze wszystkimi problemami, które napotkać może właściciel nieruchomości.

 

Obsługa administracyjna

W zakresie:

 • Obliczanie wysokości opłat czynszowych oraz opłat za świadczenia dodatkowe i ich aktualizacja poprzez terminowe podwyższanie opłat czynszowych.
 • Egzekwowania opłat czynszowych,
 • windykacja wewnętrzna,
 • Windykacji należności poprzez sporządzanie:
 • upomnień,
 • wezwań do zapłaty,
 • przygotowywanie ewentualnych ugód dotyczących spłaty,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do skierowania sprawy do sądu o zapłatę, eksmisję.
 • Zawieranych i rozwiązywanych umów z dostawcami mediów,
 • Korespondencji z najemcami, urzędami oraz innymi instytucjami,
 • Porządku na terenie posesji poprzez dozorców,
 • Kontroli posesji poprzez prowadzenie wizji na terenie nieruchomości.

 

budynek

 

wieżowiec

 

Zarządzanie nieruchomościami w zakresie obsługi finansowo – księgowej:

 • Analiza rachunków i faktur dotyczących obciążeń eksploatacyjnych nieruchomości.
 • Indywidualne rozliczanie każdego budynku w zakresie przychodów i rozchodów.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań rachunkowych dla nieruchomości z wyspecyfikowanymi kosztami i przychodami.
 • Rozliczanie każdego najemcy w zakresie jego zobowiązań finansowych.
 • Obliczanie nadwyżek finansowych należnych właścicielom nieruchomości.
 • Opłata podatków za nieruchomość, ubezpieczenie budynku.

 

Obsługa prawna administrowanych nieruchomości

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów zapewnia Państwu profesjonalną obsługę prawną.

Zakres:

 • Przygotowanie i wnoszenie do sądu spraw o zapłatę i eksmisję.
 • Prowadzenie w sądzie spraw o zapłatę i eksmisję aż do uzyskania prawomocnych wyroków i postanowień.
 • Kierowanie spraw zakończonych prawomocnymi wyrokami do postępowania egzekucyjnego i prowadzenie ich aż do zakończenia.
 • Sporządzanie opinii prawnych.
 • Przygotowanie projektów umów najmu (dzierżawy) oraz zmian w ich zapisach.
 • Opiniowanie i zatwierdzanie pod względem formalno-prawnym umów z kontrahentami (wykonawcami prac remontowych, dostawcami mediów).
 • Przygotowanie materiałów niezbędnych do umotywowania stanowiska Zrzeszenia w sprawach spornych.
 • Sporządzanie wyciągów przepisów prawnych dotyczących działalności Zrzeszenia.
 • Obsługa procesów sądowych.
 • Reprezentowanie Właścicieli przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

 

budynek mieszkalny

 

ławki nad rzeką

 

Obsługa techniczna w zarządzaniu nieruchomościami

Dział Techniczny prowadzi:

 • Książki obiektów budowlanych.
 • Okresowe przeglądy techniczne.
 • Typowanie remontów w uzgodnieniu z właścicielem.
 • Obmiary robót oraz weryfikacje kosztów remontów.
 • Naprawy bieżące i konserwację budynków.

 

Współpracę z inspektorem nadzoru budowlanego

W zakres szerokiego asortymentu robót wchodzą:

 • wymiana pokryć dachowych z obróbką blacharską i przemurowaniem kominów;
 • modernizacja i wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
 • wykonanie nowych węzłów cieplnych;
 • wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych;
 • wymiana instalacji gazowej;
 • modernizacja instalacji elektrycznej;
 • remonty i wzmocnienia balkonów;
 • docieplenia budynków;
 • roboty izolacyjne ścian piwnicznych;
 • modernizacyjne roboty poszczególnych lokalił
 • usuwanie awarii elektrycznych i wod.-kanł
 • inne potrzebne prace.

 

torba z narzędziami

 

wózek do sprzątania

 

Utrzymanie czystości administrowanych budynków

Oferujemy stałą, kompleksową obsługę porządkową nad obiektem.

Zakres prac porządkowych wewnątrz budynku:

 • Zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy.
 • Zamiatanie i sprzątanie posadzek komunikacji części piwnicznej budynku.
 • Mycie balustrad.
 • Omiatanie pajęczyn na klatce schodowej.
 • Mycie bram wejściowych.
 • Czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych.
 • Mycie szyb i gablot ogłoszeniowych.
 • Mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku.
 • Mycie lamperii, grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych.  

 

Zakres prac porządkowych na zewnątrz budynku:

 • Zamiatanie chodników, placów i parkingów.
 • Zbieranie śmieci wokół budynku.
 • Koszenie trawników.
 • Grabienie liści.
 • Czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw.
 • Czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych.
 • Zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolnostojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci w okresie zimowym: odśnieżanie chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz posypywanie ich piaskiem.
 • Sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów pieszo-jezdnych, kratek ściekowych.

 

zamiatanie liści

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.